Bouwaanbestedingen, waaronder bouwaanbestedingen, bieden grote kansen voor het behalen van langetermijndoelen. De bouw is een belangrijk onderdeel van alle soorten economie, ongeacht hun status. Het is een continu proces om de bestaande hiaten te overbruggen. Het patroon heeft echter veel veranderingen ondergaan ten opzichte van het verleden. In plaats van enorme mankracht, worden de meeste taken met machines uitgevoerd.